ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMACILARI DERNEĞİ III. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

Değerli Üyelerimiz,

Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği III. Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 30 Mayıs 2018 tarihinde saat 11.00 de Dernek Merkezinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 30.06.2018 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. Toplantıya bizzat katılmanızı önemle rica ederim. 15.05.2018

Dinçay Köksal

Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:
1.AÇILIŞ YOKLAMA
2.DİVAN BAŞKANLIĞI SEÇİMİ
3.SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI
4.DERNEK ORGANLARININ SEÇİMİ (YÖNETİM VE DENETLEME KURULU ASİL VE YEDEK ÜYELERİNİN SEÇİMİ)
5.DENETLEME KURULU RAPORUNUN İBRASI
6.DİLEK VE TEMENNİLER
7.KAPANIŞ